Doručování zásilek DPD v režimu nouzového stavu

Po dobu trvání nouzového stavu, vyhlášeného vládou dne 12. 3. 2020 na dobu 30 dní z důvodu zabránění šíření koronaviru, upravil dopravce proces doručování následujícím způsobem: Podpis potvrzující převzetí zásilky, byl dočasně nahrazen zaznamenáním jména a příjmení příjemce a ověřením posledních třech čísel občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Společnost DPD prosí všechny příjemce zásilek o […]