Prohlášení o cookies

Prohlášení o ochraně soukromí a jiné zpracování osobních údajů na webu a v internetovém obchodě naturevia.cz

Těší nás Váš zájem o ochranu osobních údajů ve společnosti Naturevia. V Naturevii si přejeme, abyste se cítili pohodlně a bezpečně a aby námi zajišťovaná ochrana osobních údajů byla vnímána jako základ námi poskytovaných služeb.

Cílem tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je informovat Vás o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů na webu a v internetovém obchodě naturevia.cz. Osobní údaje jsou informace, které jsou přímo nebo nepřímo přiřazovány k Vaší osobě nebo které k ní přiřazeny být mohou. Právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů je především obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákon č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích.

1. Obecné informace

Zpracování osobních údajů na webu a v internetovém obchodě naturevia.cz je zajišťováno jeho poskytovatelem, společností BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o. Při návštěvě našich webových stránek dochází k výměně různých informací mezi Vaším koncovým zařízením a naším serverem. Může se jednat rovněž o osobní údaje. Takto získané informace se používají mimo jiné za účelem optimalizace našich webových stránek nebo pro potřeby zobrazování reklamy v prohlížeči Vašeho koncového zařízení.

2. Návštěva našich webových stránek a elektronického obchodu

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

Při návštěvě našich webových stránek pomocí Vašeho koncového zařízení dochází prostřednictvím prohlížeče a bez Vašeho přičinění k odesílání a ukládání následujících údajů:

 • údaj o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek;
 • údaj o datu a času přístupu;
 • údaj o názvu a URL zobrazeného souboru;
 • údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup (URL referer);
 • údaj o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením; a
 • označení poskytovatele internetového připojení.

Tyto údaje jsou dočasně ukládány na serveru našich webových stránek jako tzv. log soubory pro následující účely:

 • zajištění bezproblémového vzniku připojení na naše webové stránky;
 • zajištění komfortního užívání našich webových stránek/aplikací; a
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

Právním základem pro zpracování IP adresy je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedených účelech zpracování osobních údajů. Pokud by údaje zobrazené na naší webové stránce sloužily k přípravě smlouvy, je právním základem pro zpracování článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu jednoho měsíce a poté jsou automaticky smazány.

3. Zajištění procesu objednávek

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

Abychom zajistili a optimalizovali proces objednávek, ukládáme při objednávkách nebo jejich přerušení nashromážděné údaje, a to pro (technickou) optimalizaci procesu objednávky, a abychom byli schopni odpovídat na otázky zákazníků týkající se procesu objednávek. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů zpracování osobních údajů.

Abychom při elektronických platbách zabránili podvodům a omezili rizika selhání plateb, předáváme určité údaje o Vaší osobě a o Vašich elektronických platbách Vaší bance, respektive vydavateli Vaší platební karty. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zamezení podvodům a dalším rizikům v souvislosti s elektronickými platbami. Při tomto procesu dodržujeme právní požadavky podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, a příslušná ustanovení evropských předpisů.

Příjemci / kategorie příjemců:

Pokud platíte elektronickými platebními prostředky, předáváme určité údaje o Vaší osobě a o Vašich elektronických platbách Vaší bance, respektive vydavateli Vaší platební karty. Tím dojde k potvrzení Vaší identity a zabránění možnému zneužití elektronické platby. Při tomto procesu dodržujeme právní požadavky podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, a příslušná ustanovení evropských předpisů.

Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:

Osobní údaje zpracovávané pro zajištění procesu objednávek uchováváme po dobu, která je nezbytná pro zpracování a splnění objednávek (až do uběhnutí zákonných nebo smluvních lhůt pro uplatnění nároků z vadného plnění a záruk za jakost, případně do skončení soudních nebo správních řízení). Po uplynutí stanovené doby uchování dochází automaticky k výmazu příslušných osobních údajů.

4. Využívání souborů cookies

Jako provozovatel tohoto webu www.naturevia.cz společnost BIOVIT IMPEX CO. ČR shromažďuje údaje týkající se chování uživatelů na stránkách www.naturevia.cz (sledovací údaje).

Zahrnuje to mezi jinými také to, které jednotlivé podstránky (podrobné stránky produktů) byly zobrazeny. Za tímto účelem může společnost BIOVIT IMPEX CO. ČR nastavit soubory cookies v prohlížeči, který používá daný uživatel. Shromažďování sledovacích údajů je přípustné pouze tehdy, když s ním budete Vy jako uživatel předem souhlasit.

Tento souhlas můžete vyjádřit kliknutím na tlačítko Přijmout vše v pravém horním rohu cookie lišty zobrazované na stránce www.naturevia.cz. Vyjádření souhlasu není nutné ke zpracování sledovacích údajů, které jsou nezbytné pro technické fungování, správné zobrazení a prezentaci nabídky na tomto webu. Toto zahrnuje například nastavení souborů cookies za účelem zobrazování stavu nákupního košíku.

Informace o Vašem způsobu používání mohou být společností BIOVIT IMPEX CO. ČR využity mj. k tomu, abychom Vám zobrazili zajímavé nabídky na www.naturevia.cz nebo abychom Vám je doporučili na jiných internetových stránkách pomocí personalizovaného obsahu (např. retargeting). Pokud mohou být Vaše osobní údaje, které se týkají Vašeho chování na www.naturevia.cz, využity za účelem retargetingu a tyto údaje mohou být rovněž sdíleny jinými poskytovateli, např. za účelem „obohacení vlastních informací”, pak dojde k takovému použití pouze tehdy, když s ním předem vyjádříte svůj souhlas. V takovém případě dochází k dalšímu zpracování údajů pravidelně shromažďovaných na naturevia.cz na výlučnou zodpovědnost poskytovatelů.

V rámci tohoto dalšího zpracování mohou poskytovatelé služeb předávat údaje do USA. Pokud jde o USA, Evropský soudní dvůr konstatoval, že je to země s nedostatečnou ochranou osobních údajů. V této souvislosti existuje obzvláštní riziko, že Vaše osobní údaje budou zpracovávat americké instituce/orgány ke kontrolním či monitorovacím účelům, aniž byste měli možnost využít příslušné právní prostředky.

Sledovací údaje, které společnost BIOVIT IMPEX CO. ČR samostatně shromažďuje a uchovává, budou zpracovávány výhradně jako pseudonymizované. Tento způsob využití zabraňuje přiřazení údajů k Vaší osobě. Pokud chcete odstranit jednotlivé soubory cookies ve Vašem prohlížeči, nebo se chcete dozvědět, kteří poskytovatelé služeb uložili soubory cookies ve Vašem prohlížeči, můžete to udělat kliknutím na tlačítko Detailní nastavení cookies.

Uživatel má také možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby znemožnil ukládání souborů cookies nebo povolil ukládání pouze některých typů souborů cookies. Podrobnosti týkající se možnosti změny nastavení běžných typů prohlížečů (mj. Google Chrome, Firefox) jsou uvedeny v bodě 4.2. tohoto prohlášení.

4.1. Soubory cookies – Všeobecné informace a požadavky na souhlas

Na tomto webu jsou využívány soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou automaticky vytvořené prohlížečem a uchovávané v koncovém zařízení uživatele (laptopu, tabletu, smartphonu apod.). V souborech cookies jsou ukládány informace, které vznikají vždy ve spojení s konkrétním koncovým zařízením, které používá uživatel. Neznamená to však, že získáváme bezprostřední znalost o Vaší totožnosti.

Některé ze souborů cookies, které používáme na tomto webu, jsou mazány ihned po uzavření prohlížeče (tzv. dočasné soubory cookies, session cookies). Díky nim Vám můžeme na jednotlivých stránkách např. zobrazit aktuální stav nákupního košíku, tzn. kolik produktů se v košíku nachází, jaká je aktuální hodnota nákupu apod. Jiné soubory cookies zůstávají ve Vašem počítači a umožňují nám identifikaci Vašeho počítače během další návštěvy (tzv. dlouhodobé soubory cookies). Tyto soubory cookies slouží především ke zvyšování atraktivity naší nabídky. Prostřednictvím těchto souborům je například možné, abyste na této tomto webu dostávali personalizované informace, tedy data přizpůsobená Vašim zájmům.

V souladu s právními požadavky je ukládání informací na koncových zařízeních (stolní počítače, mobilní telefony, tablety apod.) – např. cestou nastavení souborů cookies – a získávání informací z koncových zařízení povolené pouze na základě Vašeho aktivního souhlasu. Váš souhlas není nutný, když je toto uchovávání/získávání údajů nutné pro fungování internetové stránky. Tato nutnost se týká například zajištění následujících funkcí:

 • Zobrazení webové stránky,
 • Zobrazení a udržení stavu nákupního košíku,
 • Umožnění a udržení přihlášení,
 • Zajištění bezpečnosti systému.

V souvislosti se zpracováním údajů, které je nutné pro zajištění chodu internetové stránky, nemáte právo vznést námitku.

Jako uživatel můžete používat web naturevia.cz bez sběru nebo ukládání dat na svém koncovém zařízení pro účely, které nejsou nezbytné pro používání tohoto webu. Pokud neudělíte další souhlas s tímto zpracováváním, bude při používání tohoto webu aktivováno pouze „základní sledování” – tedy využívání pouze nezbytných souborů cookies.

4.2. Volby možností / nastavení prohlížeče

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby do budoucna neukládal naše soubory cookies na pevném disku nebo odstraňoval již uložené soubory cookies. Níže najdete odkazy, na nichž lze najít návody, jak vypnout a řídit soubory cookies v nejvíce rozšířených prohlížečích:

Internet Explorer:

Microsoft Edge:

 • Odstraňování souborů cookies: Odstranění souborů cookies (com)
 • Řízení souborů cookies: (com)

Google Chrome:

Firefox:


Opera:


Safari:

4.3. Řízení souhlasů

K řízení nastavení a zdokumentování souhlasu uživatelů našich služeb používáme vlastní řešení, které slouží k uchovávání nastavení souborů cookies pro celý web. Jeho pomocí uchováváme nejen informace o kategoriích souborů cookies používaných na našem webu, ale i o tom, zda uživatelé vyjádřili nebo odvolali svůj souhlas s využíváním dané kategorie. Toto řešení nám umožňuje povolení používání souborů cookies spadajících pouze do těch kategorií, pro které nám uživatelé udělí aktivní souhlas. Soubory z ostatních kategorií v případě nesouhlasu na webu povoleny nebudou.

4.4. Souhlas s využíváním jednotlivých služeb online/shromažďování údajů pro sledování

Jak bylo zmíněno v bodě 4.1., společnost shromažďujeme a zpracováváme údaje získané v souvislosti s používáním souborů cookies částečně na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas vyjádříte kliknutím na tlačítko Přijmout vše v pravém horním rohu cookie lišty zobrazované na stránce www.naturevia.cz. Tímto způsobem vyjádříte svůj souhlas s tím, aby společnost BIOVIT IMPEX CO. ČR uchovávala data na Vašem koncovém zařízení (např. nastavením souborů cookies), nebo se shromažďováním údajů z Vašeho koncového zařízení. Kliknutím na tlačítko Přijmout vše navíc vyjadřujete souhlas s používáním některých reklamních funkcí třetích subjektů.

Kliknutím na Detailní nastavení cookies v dolní části cookies lišty máte možnost přejít do Nastavení cookies a řídit své preference v oblasti souhlasu. Svůj souhlas a preference v tomto nastavení můžete následně kdykoliv změnit. Kliknutím na tlačítko Odmítnout vše zakážete využívání cookies na webu s výjimkou funkčních cookies.

V nastavení se rozlišují „technické soubory cookies“, „analytické soubory cookies“ a „marketingové soubory cookies“. Zpracování údajů, které probíhá v souvislosti s těmito marketingovými funkcemi, je popsáno níže (oddíl 4.4.1 do 4.4.3 tohoto prohlášení).

Veškeré zpracování údajů, které probíhá na základě Vašeho souhlasu vyjádřeného kliknutím na tlačítko Přijmout vše, slouží stejnému cíli, jmenovitě reklamě.
Zrušení všech souhlasů, které byly poskytnuty kliknutím na tlačítko Přijmout vše na cookie liště, mohou být odvolány opětovným zobrazením Detailního nastavení cookies (odkaz níže na stránce) a kliknutím na tlačítko Odmítnout vše.

4.4.1. Technicky nezbytné soubory cookies / funkční (není vyžadován souhlas)

Jsou to technické (funkční) soubory cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování našich internetových stránek a všech funkcí, které nabízejí. Jsou mj. zodpovědné za uchování produktů v košíku, zobrazování výrobků na seznamu přání, řízení filtrů a nákupního procesu, integraci funkcionalit bezpečnosti včetně vyúčtování nebo ukládání nastavení soukromí.

Váš souhlas není vyžadován v případě používání absolutně nezbytných souborů cookies na našem webu. Z tohoto důvodu funkční soubory cookies nemohou být individuálně vypnuté nebo zapnuté.

4.4.1.1. Google reCaptcha

Pro další ochranu vašich údajů používáme na těchto webových stránkách také funkci reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Tato funkce slouží především k rozlišení, zda se o přihlášení pokouší člověk, nebo zda probíhá strojové a automatizované zpracování, a chrání tak například před tzv. útoky hrubou silou.

Služba zahrnuje odeslání IP adresy a případně dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google a je prováděna v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na stanovení individuální odpovědnosti na internetu a prevenci zneužívání a spamu. V rámci používání aplikace Google reCAPTCHA může dojít také k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.

Další informace o službě Google reCAPTCHA Enterprise a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cz

4.4.2. Souhlas se soubory cookies k analýze

Analytické soubory cookies nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a původ návštěv, které přicházejí na naše stránky. Shromážděné údaje zpracováváme v hromadné formě, proto není možné vyvozovat závěry ohledně konkrétního uživatele webu. Pokud vypnete podporu analytických souborů cookies, nebudeme schopni analyzovat výkon našich internetových stránek a optimalizovat je z hlediska Vašich návštěv.

4.4.2.1. Souhlas s používáním Google Analytics

Za účelem neustálé optimalizace stránek naturevia.cz podle potřeb a za účelem podpory našich marketingových aktivit probíhá zpracování údajů prostřednictvím Google Analytics na základě Vámi uděleného souhlasu.

Google Analytics je analytická síťová služba firmy Google Inc. (Google). Google Analytics používá textové soubory cookies, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webu. Google používá tyto informace k vyhodnocení využití webu naturevia.cz uživateli a k sestavování zpráv o aktivitě na stránkách. Google zpracovává údaje získané pomocí základní verze Google Analytics výhradně na objednávku společnost BIOVIT IMPEX CO. ČR a pro účely webu naturevia.cz.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Souhlas s využitím Google Analytics můžete kdykoliv odvolat v našem Detailním nastavení cookies odznačením kategorie Analytické cookies.

4.4.3. Souhlas se soubory cookies k personalizaci a k marketingovým účelům

Za účelem lepšího přizpůsobení našeho obchodu potřebám a zájmům našich zákazníků a zajištění výjimečného dojmu z nakupování používáme i další sledovací údaje. Díky použití personalizovaných souborů cookies se můžeme vyhnout zobrazování nežádoucích informací, jako jsou nesprávná doporučení týkající se výrobků nebo nabídky, kterou nelze využít. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookies umožňuje nabízet Vám dodatečné funkcionality jako doporučení produktů přizpůsobená Vašim očekáváním.

Reklamní soubory cookies používáme my nebo naši partneři k zobrazování vhodných obsahů nebo reklam uživatelům na našich webových stránkách nebo na stránkách jiných subjektů. Umožňuje nám to vytvářet na základě Vašich zájmů tzv. pseudonymizované profily. Bezprostřední identifikace Vaší osoby díky těmto informacím není obvykle možná, protože jsou využívány pouze pseudonymizované informace. Pokud uživatel nevysloví s použitím těchto souborů cookies svůj souhlas, bude přijímat méně vhodné obsahy a reklamy, nepřizpůsobené jeho zájmům a zálibám.

4.4.3.1. Souhlas pro Google Ads / Remarketing

Náš web používá služby Google Ads, Google Remarketing. Google Ads je internetový reklamní program firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (Google). Používáme funkci remarketingu v rámci služby Google Ads. Díky funkci remarketingu Vám můžeme přinášet reklamy podle Vašich zájmů i na jiných internetových stránkách v reklamní síti Google. Za tímto účelem se analyzuje Vaše chování během surfování na našich internetových stránkách, například jaké nabídky jste si prohlíželi. Díky tomu Vám můžeme ukazovat individualizované reklamy přímo v prohlížeči Google, tzv. Google ads, a na jiných internetových stránkách také po Vaší návštěvě našeho webu.

Google za tímto účelem ukládá soubor cookies ve Vašem prohlížeči v době, kdy používáte služby Google nebo navštěvujete internetové stránky v reklamní síti Google. Tento soubor cookies se používá ke sledování návštěv stránek. Soubor cookies se používá k jednoznačné identifikaci internetového prohlížeče, ne k identifikaci uživatele. Takové další zpracování údajů, podobně jako zpracování údajů, které předáváme Google my, je prováděno společností Google jako jediným správcem údajů. Pokud Google Ireland Limited zpracovává Vaše údaje jako jediný správce údajů, je možné, že Vaše údaje předá Google Ireland Limited do USA. Evropský soudní dvůr konstatoval s odkazem na USA, že je to země s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů. V této souvislosti existuje obzvláštní riziko, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány americkými institucemi/orgány pro kontrolní a monitorovací účely, aniž byste mohli využít příslušné právní prostředky.

Právním základem tohoto zpracovávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Více informací na téma remarketingu Google a politiky soukromí Google lze najít zde. Zde se lze dožadovat rovněž svých subjektivních práv (např. práva na odstranění údajů) ve vztahu k údajům zpracovávaným společností Google jako správcem údajů.

Uživatel může kdykoliv odvolat svůj souhlas s využíváním služeb Google odznačením kategorie Marketingové cookies v Detailním nastavení cookies.

4.4.3.2. Souhlas s retargetingem na Facebooku (Website-Custom-Audience)

Pixel firmy Facebook Ireland Limited je integrován s touto internetovou stránkou (pixel nestandardních uživatelů stránky). Prostřednictvím tohoto pixelu jsou informace o používání této internetové stránky (např. informace o prohlíženém zboží) shromažďovány společností Facebook Ireland Limited. Tyto informace mohou být přiřazeny k Vaší osobě pomocí dalších informací, které Facebook Ireland Limited k Vaší osobě uchovává, například v souvislosti s Vaším účtem na sociální síti Facebook. Na základě informací shromážděných pomocí pixelu mohou být na Vašem účtu na Facebooku zobrazovány reklamy související s Vaším zájmem o naše nabídky (retargeting).

Informace získané pomocí tohoto pixelu mohou být také společností Facebook Ireland Limited agregovány a zagregované informace mohou být využívány společností Facebook Ireland Limited pro vlastní internetové účely, stejně jako pro účely třetích stran. Například Facebook Ireland Limited může vyvodit na základě chování uživatele během prohlížení této internetové stránky některé zájmy uživatele a může tyto informace využít k propagaci nabídky dalších subjektů. Facebook Ireland Limited může také slučovat informace získané pomocí pixelu s jinými informacemi, které Facebook Ireland Limited shromáždil o uživateli prostřednictvím jiných stran a/nebo v souvislosti s používáním sociální sítě Facebook tak, aby profil uživatele mohl být uchováván ve společnosti Facebook Ireland Limited. Tento profil pak může být využíván k reklamním účelům.

Facebook Ireland Limited nese výhradní odpovědnost za trvalé uchovávání a další zpracování sledovacích údajů shromažďovaných prostřednictvím používaného i na tomto webu nestandardního veřejného pixelu. V rozsahu, ve kterém Facebook Ireland Limited zpracovává údaje jako jediný správce těchto údajů, existuje možnost, že budou tyto údaje předány společností Facebook Ireland Limited do USA. Evropský soudní tribunál konstatoval ve vztahu k USA, že je to země s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů. V této souvislosti existuje obzvláštní riziko, že Vaše osobní údaje budou zpracovávat americké instituce/orgány pro kontrolní a monitorovací účely, aniž byste mohli využít příslušné právní prostředky. Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Více informací na téma ochrany údajů ve společnosti Facebook Ireland Limited lze najít zde. Zde máte rovněž možnost uplatňovat svá práva (např. práva na odstranění údajů) vůči Facebook Ireland Limited.

Uživatel může zrušit svůj souhlas s předáváním údajů do Facebook Ireland Limited prostřednictvím pixelu na tomto webu odznačením kategorie Marketingové cookies v Detailním nastavením cookies.

4.4.3.3. Souhlas s Reklama marketing

Na této internetové stránce shromažďujeme informace o Vašem chování během surfování, pokud s tím vyjádříte svůj souhlas. Tyto informace mohou být slučovány s informacemi o Vašem chování během surfování na jiných internetových stránkách (sledovací údaje).
Navíc budou údaje o uživatelích na tomto webu shromažďovány, pokud si založíte zákaznický účet a/nebo nakoupíte jeho prostřednictvím zboží. V tomto případě jsou údaje shromažďovány během zpracování smluv uzavřených prostřednictvím těchto internetových stránek (zákaznický účet / smlouva a údaje ke zpracování). Tyto údaje mohou být slučovány se sledovacími údaji a dalšími údaji souvisejícími se zákaznickým účtem / smlouvou / vyúčtováním. Tyto údaje mohou být dále sdíleny se třetími stranami.

Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas)

Se shromažďováním a sdílením sledovacích údajů mezi weby můžete vyjádřit nesouhlas odznačením kategorie Marketingové cookies.

4.4.3.4. Souhlas pro Seznam

Tento web používá technologie behaviorálního targetování a retargetingu servisu Sklik provozovaného společností Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika. Tyto technologie jsou využívány k rozpoznávání uživatelů, kteří vstupují na naše stránky z reklamní sítě Seznam.cz. Seznam využívá soubory cookies, které jsou uchovávány v počítači uživatele a umožňují nám provádět analýzu způsobu používání našich internetových stránek. Nejsou zpracovávány žádné osobní údaje, které se týkají totožnosti uživatele.

Právním základem výše popsaného zpracování údajů je souhlas požadovaný podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Pokud nechcete, aby Seznam využíval údaje sledující Vaše chování na webu, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste vypnuli automatické umísťování souborů cookies. Zde můžete využít také své právo vznést námitku. Pro získání více informací na téma soukromí a souborů cookies používaných společností Seznam klikněte prosím zde.

Pokud si nepřejete, aby byly sledovací údaje shromažďovány za výše zmíněným účelem, můžete znemožnit jejich použití odznačením kategorie Marketingové soubory cookies.

5. Marketing na sociálních sítích a sociální moduly

Využíváme také různé kanály sociálních sítí, abychom i touto cestou propagovali naši společnost.

5.1. Marketing na sociálních sítích

Za tímto účelem provozujeme vlastní firemní stránky na Facebooku, Instagramu a Youtube.

Marketing vlastních produktů a služeb je třeba považovat za cíl vyplývající z oprávněných zájmů uskutečňovaných správcem v chápání GDPR. Opatření ohledně ochrany osobních údajů musí být zajišťována příslušným poskytovatelem služeb.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich dalšího zpracování a využití daným poskytovatelem, stejně jako práva uživatele v této oblasti a možnosti nastavení ochrany soukromí, lze najít v příslušných informacích na téma ochrany údajů poskytovatele, na něž přikládáme níže odkazy.

Včasným odhlášením ze stran sociálních sítí a odstraněním nastavených souborů cookies lze zabránit situaci, v níž sociální sítě přiřadí informace o Vaší návštěvě na naší stránce k Vašemu uživatelskému účtu v dané sociální síti.

Právním základem tohoto zpracování je, pokud není níže uvedeno jinak, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud nebude uvedeno jinak, nemáme právo využívat Vaše údaje a informace nad tato ustanovení.

 

6. V případě Vašeho zájmu o cookies a jejich širší využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:

 

7. Upozorňujeme tímto na Vaše práva subjektů údajů a v souladu s čl. 12 GDPR informujeme jako správce o tom, že na žádost subjektu údajů má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. Účelu zpracování,
 2. Kategorii dotčených osobních údajů,
 3. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 4. Plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 5. Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 6. Pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce:

 1. Přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. Opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 3. Právo na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR,
 4. Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 5. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 6. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 7. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. Požádat správce o vysvětlení.
 2. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 3. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 4. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 5. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 6. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

8. Společnost BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o., shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: