Cookies Statement

 1. Společnost BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o., se sídlem: Sinkulova 34 na Michelská 1425/84, Praha 4 – Michle, 141 00, IČ: 26116693, DIČ: CZ26116693, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71536, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek https://www.naturevia.cz/. Cookies jsou vlastně malá množství dat, která se posílají vašemu koncovému zařízení a tím umožňují zejména přizpůsobení našich stránek vašim potřebám a zlepšení využití našich serverů. Cookies používá skoro každá webová stránka, neboť jde o užitečnou službu, která zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené webové stránky (umožní vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše preferované nastavení jednotlivých stránek). Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.
 2. Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook.
 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.
 4. Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka webu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky, znějícím následovně: „Provozovatel webu, společnost BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o., se sídlem: Sinkulova 34 na Michelská 1425/84, Praha 4 – Michle, 141 00, IČ: 26116693, jako správce osobních údajů, zpracovává na této webová stránce cookies pro vyhodnocování návštěvnosti webových stánek a optimalizaci marketingových aktivit (potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro retargeting). Používáním našich webových stránek s užitím cookies souhlasíte. Více informací o souborech cookies a možnostech jejich deaktivace naleznete v Prohlášení o pravidlech využívání cookies.“
 5. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
 6. Třetí strany – Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing. Pomocí služby Google Analytics analyzujeme náš datový provoz a využití našich webových stránek. V souvislosti s reklamními službami využívají naše stránky funkce Google Analytics v následujícím rozsahu: remarketing, přehledy zobrazení v Reklamní síti Google, integrace se službou DoubleClick Campaign Manager a demografické přehledy a přehledy zájmů. Uvedený nástroj využívá cookies zejména k optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv stránek (včetně vašeho užití uvedených stránek) a k vytváření přehledů souvislostí mezi návštěvami stránek a využitím reklam či reklamních služeb a přehledů potřebných pro zájmově orientovanou inzerci. Použití tohoto nástroje můžete omezit či zabránit v nabídce „nastavení reklam“ na adrese https://www.google.com/settings/ads
 7. Pokud chcete vypnout sledování službou Google Analytics, můžete nainstalovat oficiální plug-in pro váš prohlížeč z této adresy: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 8. Můžete vypnout všechny cookies ve vašem prohlížeči, obvykle v nastaveních “soukromí”. Tímto zcela zablokujete ukládání všech cookies na vašem počítači z naší webové stránky a dalších. Nicméně tím se vypne řada funkcí na našich webových stránkách a my nemůžeme zaručit, že naše služby budou fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Další informace o zakázání cookies ve vašem prohlížeči naleznete v této příručce: http://www.aboutcookies.org/
 9. Upozorňujeme tímto na Vaše práva subjektů údajů a v souladu s čl. 12 GDPR informujeme jako správce o tom, že na žádost subjektu údajů má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
  1. účelu zpracování,
  2. kategorii dotčených osobních údajů,
  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  5. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
  6. pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce:

 1. přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 3. právo na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR,
 4. právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 6. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 7. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. Požádat správce o vysvětlení.
 2. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 3. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 4. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 5. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 6. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Společnost BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o., shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

NutnéJménoPoskytovatelÚčelTypExpirace
1SL_C_23361dd035530_KEYnaturevia.czNeklasifikovánoHTTP2 roky
2SL_C_23361dd035530_SIDnaturevia.czNeklasifikovánoHTTP2 roky
3SL_C_23361dd035530_VIDnaturevia.czNeklasifikovánoHTTP2 roky
StatistickéJménoPoskytovatelÚčelTypExpirace
1_ganaturevia.czRegistruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.HTTP2 roky
2_gatnaturevia.czPoužívá se systémem Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků.HTTPSession
3_gidnaturevia.czRegistruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.HTTPSession
4AWSELBwriter.smartlook.comPoužívá se pro šíření provozu webové stránky na několik serverů, aby se optimalizovaly doby odezvy.HTTPSession
MarketingovéJménoPoskytovatelÚčelTypExpirace
1collectgoogle-analytics.comShromažďuje a odesílá do Google Analytics informace o použivaném zařízení.PixelSession
2frfacebook.comVyužíváno společností Facebook k poskytování reklamních inzerátů.HTTP3 měsíce
3IDEdoubleclick.netPoužívá se systémem Google DoubleClick pro registraci a hlášení kroků uživatele webové stránky po prohlédnutí nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem změření účinnosti reklamy a zasílání cílených reklam uživateli.HTTP1 rok
4test_cookiedoubleclick.netSlouží k otestování, zda využívaný prohlížeč podporuje soubory cookie.HTTPSession
5NIDgoogle.comUdřžuje unikátní ID zařízení, které identifikuje opakovanou návštěvu webu. ID je využíváno pro cílené reklamy.HTTP6 měsíců
6retargetingimedia.czNeklasifikovánoPixelSession
7sidimedia.czZachovává stav uživatele při požadavcích na stránky.HTTP29 dní
NeklasifikovanéJménoPoskytovatelÚčelTypExpirace
1smartlookCookiemanager.smartlook.comNeklasifikovánoHTTPSession
2UUID#[abcdef0123456789]{53}naturevia.czNeklasifikovánoHTTPSession
3ads/user-lists/#google.comNeklasifikovanéPixelSession
4impression.php/#facebook.comNeklasifikovánoPixelSession
5trfacebook.comNeklasifikovánoPixelSession
6UUID#[abcdef0123456789]{32}naturevia.czNeklasifikovánoHTTPSession