Doprava

DODACÍ PODMÍNKY

Způsoby a podmínky dodání zboží jsou uvedeny na stránkách e-shopu prodávajícího https://www.naturevia.cz/.

Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy Zákazníka.

Termín dodání zboží: Je-li zboží k dispozici skladem, je v případě
(i) přepravy do místa určeného kupujícím zásilka předána přepravci nejpozději ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů od potvrzení objednávky nebo od úhrady kupní ceny, je-li zvolena platba předem; společně s fakturou prostřednictvím vybraného dopravce.
(ii) osobního odběru předáno kupujícímu na prodejně nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů od přijetí objednávky.

V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti distributora. Kupující bude o možném datu dodávky zboží, které není na skladě, vyrozuměn v nejkratším možném termínu.
Spotřebitel může v objednávce žádat o vyzvednutí zboží přímo na prodejně společnosti: BIOVIT IMPEX CO. ČR, S.R.O., Michelská 1425/84, 141 00 Praha 4 – Michle.
Při platbě zboží předem bankovním převodem není prodávající povinen předat zboží k přepravě dříve, než bude sjednaná kupní cena, včetně ceny nákladů na balné a dopravu, uhrazena, tj. připsána ve prospěch peněžního účtu prodávajícího.

Dopravu zboží zajišťuje společnost Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. (neplatí pro zboží k osobnímu vyzvednutí na prodejně v Praze). Zásilka se zbožím je přepravována jako Obchodní balík, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy (dopravce), a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

Kupující je povinen při dodání zboží dopravcem zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit dopravci samotnému a zásilku se zbožím nepřebírat. Podpisem dodacího/přepravního listu či jiného dokladu o dodání zboží kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky či množství balíků zásilky nebude brán zřetel.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pro platbu kupní ceny zboží a nákladů na balné a dopravu lze zvolit jeden z následujících způsobů (platební metody se mohou lišit podle zvoleného způsobu dopravy):

1) v hotovosti nebo platební kartou při zaslání zboží na dobírku,
2) v hotovosti nebo platební kartou při odběru zboží na Prodejně,
3) nebo dle předchozí domluvy bankovním převodem.

Konečný daňový doklad –faktura je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.