NATUREVIA - Vaše cesta ke zdraví NATUREVIA - Vaše cesta ke zdraví Doplňte probiotika - od kojenců po seniory Swiss NatureVia BRUSINKY Vysoká dávka Omega-3 Slunčení vitamín bez slunce Jak zvládnout stres a překonat únavu? Swiss NatureVia LAKTOBACILY NATUREVIA - Vaše cesta ke zdraví Posilte svá játra

Probiotika

Prof. Mudr. Ivan Hruškovič, CSc.

Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU, FNsP sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

Súhrn:
I.Hruškovič: Probiotiká
Súborný referát

Kľúčové slová: Lactobacillus, Slizničná imunita
 
Summary:
Hruškovič, I.: Probiotics
Review article

Key words: Lactobacillus, mucosal immunity
 

Probiotiká predstavujú baktérie, ktoré sú spriatelené s nami a našou slizničnou imunitou asi milióny rokov. Baktérie mliečneho kvasenia: Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus bulgarius, Streptococtus thermophilus a iné pred-stavujú 1 kilogram baktérií v našom čreve, - našich priateľov, ktorí aktivujú slizničnú imunitu a v konečnom dôsledku celý imunitný systém.

Mečníkov, objaviteľ fagocytózy ( Nobelova cena, r. 1908 ), zistil, že obyvatelia Kaukazu pri používaní kumisu a kefíru majú v čreve lactobacillus a vytvoril hypotézu, že je to jeden z faktorov, prečo dlho žijú. Tieto poznatky minimálne na 70 rokov zapadli do zabudnutia. Až v posledných 10 rokoch po spoznaní mechanizmov slizničnej imunity sa do pozornosti dostala substitúcia protilátok ako prevencia a liečba viacerých ochorení.

Slizničná imunita čreva

Slizničný imunitný systém gastrointestinálneho traktu vykazuje určité rozdiely pre jednotlivé časti tráviacej funkcie. Je to spôsobené rozdielmi v intenzite cudzorodých podnetov.

Najsilnejšia expozícia je v hrubom čreve a v rekte. Počet mikroorganizmov v distálnej časti tráviacej trubice je 10 na 12 na črevný obsah 1 kg. Na prítomnosť baktérií reagujú epitelové bunky, biosenzory imunitného systému tzv. Toll like receptory (TLR - z nemeckého toll = skvelý, neopakovateľný ), ktoré aktivujú zložitými cestami imunitný systém, tak vrodený, ako i neskoršie získaný. Epitelové bunky, antigén prezentujúce bunky cestou svojich humorálnych produktov (cytokíny, interleukíny ) aktivujú imunitnú odpoveď tvorbou tzv. antimikrobiálnych peptidou - defenzínov a katelicidínov. Tento zložitý a vnútorne prepojený proces je prvou obrannou líniou imunitného systému. Kilogram baktérií na ploche asi tenisového dvorca je výnimočnou ochranou nášho zdravia.

Viaceré situácie ( antibiotiká, strava ) porušujú túto potrebnú rovnováhu a sú začiatkom viacerých akútnych i chronickýh ochorení. Imunitný systém vysunul na svoje plochy, s ktorými sa stýka s vonkajším prostredím 80% svojej kapacity ( kože, sliznice čreva, pľúc ). Zložité mechanizmy slizničnej imunity a čreva zvlášť zabezpečujú naše zdravie.

Prvé pokusy o zabezpečenie zdravej mikroflóry sú stravovacie zvyklosti - používanie tzv. biojogurtov. No ukázalo sa, že v biojogurtoch je laktobacila málo, hynú pri expirácii a spory sú prakticky neprítomné.

Z poznaného sa viaceré firmy pokúsili pripraviť spory laktobacilov v koncentrácii zodpovedajúcej koncentrácii v čreve ( 10 na 9, 10 na 12 ) ako substitúciu v liečbe črevnej imunity.

Za posledných 5 rokov sú na trhu viaceré preparáty, ktoré spĺňajú kvalitu i kvantitu substitúcie. Tieto preparáty boli vedecky vyskúšané v prevencii a liečbe viacerých ochorení.

Prvé správy, ktoré významne potvrdili liečebný efekt je tzv. AAD ( antibiotics association diarrhea ) hnačky pri antibiotikách. Priaznivé efekty hlásené sú pri laktózovej intolerancii, coeliakii a všetkých chronických ochoreniach čreva. Pri infekčnej hnačke, zápche, cirhóze a na prekvapenie aj pri zvýšenom cholesterole!, aktivácia imunitného systému pri alergiách, najmä náprava nerovnováhy TH1 a TH2.

Profylaktické podávanie laktobacilu v rodinách pacientov s atopickou dermatitídou(ekzém) je zásluhou fínskych autorov. Zistenia švédsko-estónskej štúdie, kde pri poruchách osídlenia čreva u švédskych detí ( 3 -krát viac antibiotík ) ako u detí, ktoré mali menej alergických ochorení.

Významné úspechy sa dosiahli u pacientov s vaginálnymi a urogenitálnymi infekciami a u niektorých chorôb z autoimunity. Vážnou štúdiou zatiaľ neukončenou je sledovanie prevencie kolorektálneho karcinómu pri sledovaní pacientov s genetickou predispozícou.

Záverom možno konštatovať, že sa Mečníkové predpoklady potvrdili v ďaleko širšom meradle ako on predpokladal. Probiotiká sa v súčasnosti stali liekmi ( potravinami ) v prevencii a liečbe viacerých ochorení. Probiotiká majú výhodu, že prakticky neexistujú vedľajšie účinky. Jedna tabletka probiotika v cene 6,- Kč plne nahradí asi 15-20 probiojogurtov denne. Začala éra probiotík, fandíme jej, je výborná!

<< ZPĚT NA ČLÁNKY PRO ODBORNÍKY
Uvedená sleva se vztahuje na první nákup v eshopu www.swissnatural.cz a má platnost 30 dní od obdržení slevového kódu. Slevu nezle využít, pokud jste u nás v minulosti nakoupili.

Získejte slevu 50 Kč na první nákup Cena pro členy Swiss klubu