Doručování zásilek DPD v režimu nouzového stavu

Po dobu trvání nouzového stavu, vyhlášeného vládou dne 12. 3. 2020 na dobu 30 dní z důvodu zabránění šíření koronaviru, upravil dopravce proces doručování následujícím způsobem:
Podpis potvrzující převzetí zásilky, byl dočasně nahrazen zaznamenáním jména a příjmení příjemce a ověřením posledních třech čísel občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Společnost DPD prosí všechny příjemce zásilek o dodržování všech doporučených preventivních opatření, zejména hygienických a o minimalizaci kontaktů s jejich kurýry na dobu nezbytně nutnou, ovšem při dodržení požadavků transparentnosti a bezpečnosti svozu a doručení zásilek. Více ZDE